Αίτηση Δέσμευσης Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης
Διοργάνωση Τηλεδιάσκεψης ΠΑΔΑ

Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης

Οδηγίες Δέσμευσης Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΔΑ