Οδηγίες Δέσμευσης Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης

Η υπηρεσία παρέχεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας κατόπιν αίτησης προς το Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων.

Οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης μπορούν να δεσμευτούν για συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική διάρκεια προκειμένου να εξυπηρετήσουν τηλεδιάσκεψη ομάδας συμμετεχόντων.

Για την δέσμευση των αιθουσών τηλεδιάσκεψης στις δύο πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως. Η συγκεκριμένη διαδικασία δέσμευσης πρέπει να τηρείται υποχρεωτικώς από όλα τα μέλη της κοινότητας του ΠΑ.Δ.Α. καθότι εξυπηρετεί τόσο την εύρυθμη λειτουργία, διαθεσιμότητα και ισοτιμία στην πρόσβαση της υπηρεσίας, όσο και την βέλτιστη ανταπόκριση από πλευράς του Τμήματος Υποστήριξης Δικτύων.

  • Ελέγξτε την διαθεσιμότητα της αίθουσας που επιθυμείτε να δεσμεύσετε στα ημερολόγια των αιθουσών τηλεδιάσκεψης για την συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και διάρκεια που επιθυμείτε. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ημερολόγιο που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη αίθουσα στο οποίο αναγράφονται οι διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες. Τα ημερολόγια ενημερώνονται από το Τμήμα με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας κάθε αίτησης και περιλαμβάνουν όλες τις ημερομηνίες και ώρες κατά τις οποίες είναι δεσμευμένες οι αίθουσες.
  • Πριν την υποβολή της αίτησης, είναι απαραίτητο να έχετε επικοινωνήσει με όλους τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη ώστε να έχετε οριστικοποιήσει την ημερομηνία διεξαγωγής της.
  • Σημειώστε τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, email) των συμμετεχόντων καθώς θα τα χρησιμοποιήσετε στην Αίτηση Δέσμευσης Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης που θα συμπληρώσετε και θα υποβάλετε ακολούθως.
  • Είναι απαραίτητο να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες των άλλων ιδρυμάτων που πρόκειται να φιλοξενηθούν σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης του ιδρύματός τους να ενημερώσουν τους τεχνικούς υποστήριξης της αίθουσας τηλεδιάσκεψης στο ίδρυμά τους
  • Αφού έχετε επικοινωνήσει με όλους τους συμμετέχοντες και έχετε επαληθεύσει τη διαθεσιμότητα των αιθουσών τηλεδιάσκεψης, συμπληρώστε και καταχωρείστε την Αίτηση Δέσμευσης Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης. Με την καταχώρηση της αίτησης θα λάβετε μήνυμα από το σύστημα.

Η αίτησή σας θα προωθηθεί στο Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων. Θα ακολουθήσει ο απαιτούμενος έλεγχος και θα λάβετε επιβεβαίωση όσον αφορά στην δέσμευση που ζητήσατε.