Αίτηση Δέσμευσης Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης
Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη άλλου Ιδρύματος

Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης

Οδηγίες Δέσμευσης Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΛΛΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ