Αίθουσες

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει δύο αίθουσες τηλεδιάσκεψης :

  • μία αίθουσα στην Πανεπιστημιούπολη 1 χωρητικότητας 50 ατόμων
  • μία αίθουσα στην Πανεπιστημιούπολη 2 χωρητικότητας 16 ατόμων

Αίθουσα Πανεπιστημιούπολης 1

Αίθουσα Πανεπιστημιούπολης 2