Επικοινωνία

Για ζητήματα που αφορούν στην δέσμευση Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη δεσμεύσεων της Υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης Μαρία Λιτσαρδάκη, τηλέφωνο: 2105381304, email: teleconference@uniwa.gr

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, Πανεπιστημιούπολη 1

Αγ. Σπυρίδωνος 28, 12243, Αιγάλεω

Τηλέφωνο: 2105385370, email: telecon1@uniwa.gr

Τεχνικοί Υπεύθυνοι Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης, Πανεπιστημιούπολη 1

Μάνος Κολαρετάκης

Χρήστος Τσίρκας

Δημήτρης Φεργαδιώτης

 

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, Πανεπιστημιούπολη 2

Θηβών 250 & Πέτρου Ράλλη, 12241, Αιγάλεω

Τηλέφωνο: 2105381293, email: telecon2@uniwa.gr

Τεχνικoί Υπεύθυνοι Αίθουσας Τηλεδιάσκεψης, Πανεπιστημιούπολη 2

Δημήτρης Καπετάνιος

Τάσος Τζεράχογλου