Τηλεδιάσκεψη

Η τηλεδιάσκεψη (ή βιντεοδιάσκεψη) αφορά στην σύγχρονη, αμφίδρομη, πολυμεσική επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σημείων ανεξάρτητα από την μεταξύ τους γεωγραφική απόσταση.

Οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης σχεδόν στον βαθμό της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας.  Έτσι δίδεται η δυνατότητα συνεργασίας όπως στις εκ του σύνεγγυς συναντήσεις.

Για την πραγματοποίηση της τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και  τεχνολογίες της οπτικοακουστικής.

Η τηλεδιάσκεψη προάγει δραστηριότητες όπως η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση, η τηλεϊατρική κ.α. και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων τα οποία βρίσκονται σε δύο ή περισσότερες τοποθεσίες. Επίσης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με συμμετοχή ομάδων συμμετεχόντων σε ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους (group videoconferencing), από το γραφείο (desktop videoconferencing) ή ακόμη και με τη χρήση φορητών συσκευών εν κινήσει (mobile videoconferencing).

Το Τμήμα Υποστήριξης Δικτύων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρέχει υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες ώστε να εξυπηρετούνται οι  ακαδημαϊκές δραστηριότητες (διοικητικές, ερευνητικές, υποστηρικτικές, κ.α.)

Ειδικότερα, το Τμήμα Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υποστηρίζει δύο αίθουσες τηλεδιάσκεψης: μία αίθουσα στην Πανεπιστημιούπολη 1 χωρητικότητας 50 ατόμων και μία αίθουσα στην Πανεπιστημιούπολη 2 χωρητικότητας 16 ατόμων.