Οδηγίες σύνδεσης στην υπηρεσία epresence

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη
χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

  • Στους εσωτερικούς χρήστες (χρήστες δηλαδή που χρησιμοποιούν email διεύθυνση ελληνικού ακαδημαϊκού ιδρύματος ή γενικότερα φορέα που ανήκει στην ομοσπονδία του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας –  ΕΔΕΤ)
  • Στους εξωτερικούς χρήστες (χρήστες δηλαδή που χρησιμοποιούν email διεύθυνση ξένου ακαδημαϊκού ιδρύματος, διεύθυνση gmail, yahoo, hotmail κ.τ.λ. και γενικότερα χρήστες εκτός της ομοσπονδίας του ΕΔΕΤ).

 

Σε περίπτωση που πρόκειται να συνδεθείτε στο e:Presence για πρώτη φορά  και πρόκειται να συμμετάσχετε σε τηλεδιάσκεψη, τότε θα λάβετε 2 μηνύματα email μέσω του συστήματος e:Presence. Το πρώτο  θα είναι μήνυμα ενεργοποίησης λογαριασμού και το δεύτερο η πρόσκληση συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη.

 

Εάν είστε εσωτερικός χρήστης, (όπως διευκρινίστηκε παραπάνω) θα ακολουθήσετε τις οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού σας χρησιμοποιώντας τα username, password που χρησιμοποιείτε και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ιδρύματός σας (email, wi-fi κ.τ.λ.) πατώντας πάνω στην Είσοδο μέσω κεντρικής υπηρεσίας ταυτοποίησης.


Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video, μέχρι το 03:25. Στο video έχει χρησιμοποιηθεί ο internet explorer αλλά η διαδικασία είναι ίδια όποιον browser και να χρησιμοποιήσετε internet explorer conference.

 

Εάν είστε εξωτερικός χρήστης, (όπως διευκρινίστηκε παραπάνω) με το email ενεργοποίησης λογαριασμού ενημερώνεστε ότι δημιουργήθηκε λογαριασμός χρήστη στην υπηρεσία epresence, με username το email που έχετε δηλώσει και ένα προσωρινό password.

 

Με αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω του link https://new.epresence.grnet.gr/auth/login (θα πρέπει να βάλετε αυτά τα στοιχεία όχι μέσω Κεντρικής Υπηρεσίας Ταυτοποίησης αλλά στα πεδία που σας ζητάει να βάλετε το email και το  password).

 

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε / συμπληρώσετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, οργανισμό, τμήμα) και να αλλάξετε το προσωρινό password με το οποίο έχετε κάνει login.

 

Επιλέξτε επίσης την αποδοχή όρων και αποδοχή δήλωσης ιδιωτικότητας και τέλος πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση λογαριασμού.

 

Πλέον έχετε συνδεθεί στο epresence.

 

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε σε μια τηλεδιάσκεψη (είτε είστε εσωτερικός είτε εξωτερικός χρήστης) υπάρχουν δύο τρόποι:

α) Χρησιμοποιώντας internet explorer 11. Την πρώτη φορά θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα απαραίτητο webPlugin.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο παρακάτω βίντεο:

β) Χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε browser (internet explorer, chrome, firefox κ.τ.λ.). Την πρώτη φορά θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Vidyo Dektop client.
Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στη σελίδα https://new.epresence.grnet.gr/support παρακολουθώντας το βίντεο
“Χρήση Vidyo Desktop Client”

 

Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι λόγω δυσλειτουργιών του webplugin, από το ΕΔΕΤ έχει προταθεί να χρησιμοποιείται ο τρόπος β.

 

Όποια διαδικασία και να ακολουθήσετε από τις δύο παραπάνω, θα μπορείτε πλέον να συμμετάσχετε σε τηλεδιασκέψεις που είστε καλεσμένος.

 

Κάνοντας κάθε φορά login στη σελίδα new.epresence.grnet.gr και επιλέγοντας ‘’Τηλεδιασκέψεις’’ στο μενού θα σας εμφανίζεται η τηλεδιάσκεψη που είστε καλεσμένος.

 

Η τηλεδιάσκεψη ενεργοποιείται την ώρα που είναι προγραμματισμένη. Μπορείτε να συνδεθείτε πατώντας το πράσινο κουμπί σύνδεσης κατά την διάρκεια που αυτή είναι ενεργή.