Εξοπλισμός

Αίθουσα Πανεπιστημιούπολης 1

Χωρητικότητα 48 θέσεις
Προσωπικοί Υπολογιστές 12
Διαδραστικός Πίνακας
Προσωπικά μικρόφωνα
Ψηφιοποιητής Εγγράφων

Αίθουσα Πανεπιστημιούπολης 2

Χωρητικότητα 16 θέσεις
Διαδραστικός Πίνακας
Προσωπικά μικρόφωνα
Ψηφιοποιητής Εγγράφων